Khóa Học Thương Niên kỳ 28


- Tam Bảo -

Mit Padlet erstellt

Downloads

Tài Liệu Lơp Thiếu
Tài Liệu Lơp Thanh
Tài Liệu Lơp Phụ Huynh

Nội Quy Khóa Tu Học GĐPT tại Đức kỳ 28

Seminarordnung

 1. Khóa sinh không được tự ý rời khung viên khóa học khi chưa được cho phép.
  Seminar-Teilnehmer:innen dürfen die Pagode ohne Genehmigung nicht verlassen.

 2. Khóa sinh không được tự ý thay đổi chỗ ngủ đã quy định.
  Seminar-Teilnehmer:innen dürfen den vorgesehenen Schlafplatz nicht wechseln.

 3. Khóa sinh phải mang bảng tên rõ ràng trong khóa học.
  Seminar-Teilnehmer:innen müssen muss das Namenschild sichtbar tragen.

 4. Trong những giờ ăn, học, lễ, tụng kinh các Handy phải tắt.
  Während des Essens, des Unterrichtes, des Gebetes müssen alle Handys ausgeschaltet sein.

 5. Khóa sinh không được phép chơi games (Handy, Ipad, Ipod, Nintendo DS, Handheld).
  Seminar-Teilnehmer:innen dürfen keine elektronische Spiele spielen (Handy, Ipad, Handheld, Mp3-Player).

 6. Khóa sinh thi hành đúng giờ theo chương trình đưa ra (23.00 giờ chỉ tịnh).
  Seminar-Teilnehmer:innen müssen pünktlich dem Ablauf des Seminars folgen. (Nachtruhe 23.00 Uhr beachten).

 7. Học viên mang theo ly uống nước
  Bitte eigene Trinkbecher/Trinkflasche benutzen.

 8. Khi có biểu hiện sổ mũi, sốt, ho, khó thở, mệt mỏi cơ thể, v.v. phải thông tin ngay cho Ban Tổ Chức biết để nắm bắt và theo dõi.
  Bitte den Veranstalter (Ban To Chuc) informieren, falls Symptome auftreten z.B. Schnupfen, Fieber, Husten oder sich unwohl fühlen.