Ngành Thanh Challenge

achievement, success, mountain-5597527.jpg

Vừa qua Ngành Thanh đã tổ chức những Challenges cho các em https://gdptducquoc.de/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Video-2022-06-19-at-22.22.28.mp4https://gdptducquoc.de/wp-content/uploads/2022/06/sportchallenge-instastory_60oENmrM.mp4