Những Nét Đặc Thù Trong Ngày Lệ Vu Lan Và Lễ Hội Quan Âm

Trong nhân gian Việt Nam, khi nói đến Lễ Vu Lan là nói đến ngày Báo Ân Phụ Mẫu; nói đến Công ơn trời biển của Cha Mẹ. Và đối …

Những Nét Đặc Thù Trong Ngày Lệ Vu Lan Và Lễ Hội Quan Âm Weiterlesen »