THƯ PHÂN ƯU -TANG LỄ

Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam TÂM HUY – PHAN ĐÌNH THĂNG