Tết

Ban Truyền Thông GĐPT Đức Quốc kính chúc

Tết Nhâm Dần 2022-4901 Ban Truyền Thông GĐPT Đức Quốc Sắp đến Xuân Nhâm Dần Công việc hơi nặng cân Nhóm Truyền Thông cố gắng Tạo Lam Viên kết thân     Từ khắp đông sang tây Lam Viên khắp đó đây Chung nhau vui đón tết Gia đình sum vui vầy     Â Theo truyền thống VIỆT ta Dù có ở đâu xa Nhưng đến ngày Tết đến Tìm mọi cách về nhà.     Chuẩn bị đón giao thừa …

Ban Truyền Thông GĐPT Đức Quốc kính chúc Weiterlesen »