Gia Đình Phật Tử
Đức Quốc


„Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên
thành Phật tử chân chánh,
góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.“

Ghi Danh cho Khóa Tu Học Thường Niên
GĐPT Đức Quốc lần thứ 27

News

Tin tức

Events

Sự kiện

24 Juli 2023
All day
Tổ Đình Khánh Anh, 8 Rue François Mauriac
Évry, 91000 Frankreich

Standorte

Đơn vị

Minh hai

Aurich